Werkwijze

Wat mag u van ons verwachten.

  1. Na uw contactname ontmoeten we elkaar voor een gesprek waarbij uw wensen en verwachtingen worden afgetoetst aan de mogelijkheden van het medium.
  2. Op basis van dit gesprek sturen we u een gedetailleerde offerte waarin te leveren diensten, prijs en voorwaarden duidelijk worden omschreven.
  3. Na goedkeuring van de offerte starten we met de fasen van het ontwikkelingsproces. Door de sterke scheiding tussen functionaliteiten en layout binnen Drupal CMS kunnen bepaalde fasen simultaan lopen wat een sneller resultaat oplevert.
  4. FASE 1 (de analysefase) omhelst het opstellen van een planning en timing voor het website project. We omschrijven tevens het doel van de site en haar doelgroep. De huidige website wordt onderworpen aan een SWOT analyse waarbij we met u de sterke en zwakke kanten bespreken en bekijken welke nieuwe mogelijkheden er zijn.
  5. FASE 2 (de voorbereidende fase). In deze fase wordt de beschikbare en toekomstige inhoud bekeken en geordend in een sitemap. De content wordt ingedeeld in inhoudstypes en trefwoorden. Van de belangrijkste pagina's worden schematische weergaves (wireframes) opgesteld. Een basissite met voorlopige layout en gedeeltelijke functionaliteiten wordt opgezet waarin de beschikbare inhoud alvast kan ingevoerd worden.
  6. FASE 3 (de ontwikkelingsfase). Er wordt een grafisch ontwerp opgesteld, dat na uw goedkeuring wordt vertaald in een prototype van xhtml en css. Vervolgens wordt dit prototype omgezet naar een CMS template waardoor de inhoud dynamisch kan worden ingevuld vanuit de database van het Drupal Content Management Systeem. Alle gewenste functionaliteiten worden toegevoegd.
  7. FASE 4 (de testfase). We testen de site uitvoerig op het vlak van functionaliteit, compatibiliteit en usability.
  8. FASE 5 (oplevering). De website wordt gelanceerd na een eindtest en snelheidsoptimalisatie. U en uw medewerkers ontvangen een opleiding over de redactionele taken.
  9. Gedurende 3 maanden na de lancering van uw website voeren we gratis kleine aanpassingen uit en biedt onze helpdesk ondersteuning.

Vraag een vrijblijvend gesprek of offerte aan via het contactformulier of stuur een email naar info@koba.be.